Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów

Niezwykle ważnym zagadnieniem w kontekście problematyki poruszanej na naszym blogu jest nierespektowanie orzeczonego na podstawie art. 42 § 2  Kodeksu karnego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Aktualne przepisy dość rygorystycznie sankcjonują jego złamanie, albowiem począwszy od dnia 1 czerwca 2017 r. wszedł w życie znowelizowany art. 244 k.k. w brzmieniu:

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zwiększyła się zatem górna granica zagrożenia karnego z 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Powyższy przepis nie przewiduje możliwości skazania na karę grzywny, bądź karę ograniczenia wolności. Dodatkowo sąd rozpatrujący sprawę, w przypadku orzeczenia wyroku skazującego, będzie musiał obligatoryjnie zastosować środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów w wymiarze od 1 roku do 15 (!) lat .

Czy można ustrzec się tak wysokiej odpowiedzialności?

Oczywiście wszystko zależeć będzie od indywidualnych okoliczności sprawy oraz od możliwości wydania przez sąd wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne. Aby mogło tak się stać poprzednie skazanie będzie musiało ulec zatarciu w trakcie trwającego postępowania karnego. Jeżeli sąd wyda takie orzeczenie, wówczas może odstąpić od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bądź orzec zakaz w wymiarze 1 roku lub 2 lat.

Więcej na temat instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego znajdziecie klikając w poniższy link:

WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

O autorze

Marcin Bartkiewicz

Zobacz wszystkie posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *