DOBROWOLNE PODDANIE SIĘ KARZE

Co oznacza dobrowolne poddanie się karze na podstawie art. 335 k.p.k.?

Dobrowolne poddanie się karze jest instytucją znajdującą swoją podstawę w art. 335 k.p.k. W praktyce dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej oznacza zgodę sprawcy na uznanie swojej winy i ograniczenie postępowania dowodowego w sprawie. Godząc się na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej w praktyce sprawca ma możliwość „negocjacji” z prokuratorem w przedmiocie rodzaju oraz wysokości kary czy środka karnego. Po wyrażeniu przez sprawcę zgody na dobrowolne poddanie się karze Prokurator kieruje do Sądu. Wraz z aktem oskarżenia do Sądu trafia wniosek o wydanie wyroku skazującego na warunkach ustalonych ze sprawcą. Podkreślić jednak należy, iż zarówno kara jak i środek karny, na który zgodę wyraził prokurator może okazać się surowsza, niż kara wymierzona przez Sąd na zasadach ogólnych.

Czy jest to dobre rozwiązanie w każdej sprawie?

Odpowiedź brzmi – kategorycznie nie. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej może być korzystne tylko pod pewnymi warunkami. Nie jest do dobre rozwiązanie dla każdego sprawcy. Raz jeszcze należy zwrócić uwagę, iż po zmianie treści art. 178a k.k. sprawca takiego czynu podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch. Jednocześnie sąd orzeka obligatoryjnie środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000 zł. Godząc się na dobrowolne poddanie się karze przekreślamy możliwość ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sprawa zostaje skierowana przez sąd na posiedzenie, na którym zostanie wydana decyzja w przedmiocie wniosku prokuratora o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej.

Reasumując, przyznanie się do winy oraz złożenie wniosku o dobrowolne poddanie się karze nie mogą wpłynąć na zastosowanie środków karnych łagodniejszego rodzaju i wymiaru. Taką możliwość daje natomiast instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Z naszej praktyki wynika, iż sprawcą czynu zabronionego z art. 178a k.k. bardzo często proponuje się właśnie skorzystanie z instytucji dobrowolnego poddania się karze. Funkcjonariusze policji bardzo często (błędnie!) informują sprawcę, iż w sprawie nic się nie da zrobić i dobrowolne poddanie się karze jest najkorzystniejszym rozwiązaniem. Często trafiają do nas klienci, którzy tak właśnie opisują swoją sytuację.  Należy pamiętać, iż spełniając kilka podstawowych przesłanek nie należy rezygnować z szansy na zmniejszenie negatywnych konsekwencji. Decyzja o dobrowolnym poddaniu się karze powinna być przemyślana i w pełni świadoma.

Jeżeli zastanawiasz się czy w Twojej sprawie dobrowolne poddanie się karze jest dobrym rozwiązaniem zapraszamy do kontaktu.

O autorze

Adwokat Tomasz Kosterka

Zobacz wszystkie posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *