TELEFON ALARMOWY

Telefony całodobowe w pilnych sprawach (zatrzymanie, areszt):

697 680 922

667 372 362