WARUNKOWE UMORZENIE POSTĘPOWANIA KARNEGO

Tytuł: Warunkowe umorzenie postępowania karnego o czyn z art. 178 a § 1. k.k. (nietrzeźwość kierowcy) – co można zyskać?

Poważne konsekwencje popełnienia czynu z art. 178a k.k.

Jak już wiadomo z poprzednich postów osobie, która dopuściła się popełnienia czynu zabronionego z art. 178 a § 1. k.k.,  grozi obecnie kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  Jednakże jest to dopiero wierzchołek góry lodowej możliwych konsekwencji, które przewidział za powyższy czyn zabroniony ustawodawca. Szansą może okazać się warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Nietrzeźwy kierujący musi dodatkowo liczyć się z koniecznością zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5.000 do nawet 60.000 złotych. Podkreślić należy, iż 5.000 zł jest kwotą minimalną i w sytuacji, w której dojdzie do skazania Sąd nie będzie mógł orzec kwoty niższej.

Najbardziej dolegliwą sankcją dla osoby skazanej będzie jednak obligatoryjny środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres nie krótszy niż 3 lata. Podkreślić należy, iż złamanie zakazu sądowego stanowi odrębny czyn zabroniony z art. 244 k.k. i wiąże się dla sprawcy z dalszymi poważnymi konsekwencjami prawnymi. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na uregulowanie zawarte w treści wspomnianego artykułu. Ustawodawca zaostrzył tutaj karalność za złamanie zakazu sądowego aż do 5 lat pozbawienia wolności.

Reasumując, nawet najniższy wymiar środka karnego  w postaci zakazu prowadzenia pojazdów przewidziany w związku ze skazaniem za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.  w wymiarze 3 lat będzie wiązał się z koniecznością ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy.

Nawet minimalny wymiar kary, zakazu prowadzenia pojazdów oraz świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest więc bardzo surowy.

Co można zyskać?

Co wobec tego może dać nam ewentualne warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o czyn z art. 178 a k.k. ?

Po pierwsze osoba wobec, której warunkowo umorzono postępowanie karne nie podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Ustawodawca nie przewiduje również dolnej granicy świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Świadczenie to może zostać nałożone w kwocie niższej niż 5.000 zł. Co więcej Sąd może w ogóle zrezygnować z konieczności zapłaty wskazanego świadczenia.

Najistotniejszą różnicą jest jednak brak dolnej granicy zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów maksymalnie na okres 2 lat, okres roku lub w ogóle odstąpić od wymierzenia tego środka karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie przekraczający jednego roku pozwala na odzyskanie dokumentu prawa jazdy bez konieczności ponownego zdawania egzaminu.

Różnica w zakresie konsekwencji prawnych jest ogromna, wobec czego nie należy podejmować pochopnych decyzji w toku postępowania przygotowawczego i skonsultować sprawę z obrońcą.

Szczegóły dotyczące możliwości ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego zostaną przedstawione w kolejnych artykułach.

Zapraszamy do kontaktu z kancelarią: www.adwokatkosterka.pl i przedstawienia sprawy do analizy pod kątem możliwości ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

O autorze

Adwokat Tomasz Kosterka

Zobacz wszystkie posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *