Stan nietrzeźwości a 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu

równe 0,25 mg/l w wydychanym powietrzu – przestępstwo, czy wykroczenie?

Stosunkowo niedawno Sąd Najwyższy wypowiadał się w kwestii kierowcy złapanego na jeździe w stanie… no właśnie – jakim? Czy był to stan po użyciu alkoholu, czy też stan nietrzeźwości? Sprawa pokrótce przedstawiała się w sposób następujący.

Prokurator skierował do jednego z Sądów Rejonowych wniosek o wydanie wyroku skazującego, w tzw. trybie skazania bez rozprawy. Oskarżony był  podejrzany o popełnienie dwóch przestępstw, w tym przestępstwa z art. 178a §1 k.k.

Co na to Sąd Rejonowy?

Sąd Rejonowy uznał oskarżonego winnym popełnienia obu przestępstw i wymierzył mu karę łączną 4 miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 2 lata. Obok kary pozbawienia wolności w zawieszeniu orzeczono również grzywnę oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat.

Rzecznik interweniuje

Niedługo potem sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Obywatelskich, który wniósł kasację na korzyść oskarżonego, domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku Sądu Rejonowego i przekazania sprawy temu sądowi do ponownego rozpoznania. Rzecznik zarzucił zaskarżonemu wyrokowi, m.in. uznanie oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa z art. 178a § 1 k.k., podczas gdy – w jego ocenie – 0,25 mg/I stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu nie może być uznane za stan nietrzeźwości.

Odpowiedź Sądu Najwyższego 

Sąd Najwyższy uznał kasację za zasadną uchylając zaskarżony wyrok i przekazując sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu.

W swoim orzeczeniu Sąd Najwyższy podkreślił, że definicja stanu nietrzeźwości zawarta w art. 115 § 16 Kodeksu karnego wyraźnie wskazuje, że chodzi o przypadek, gdy zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Zatem wartość równa 0,25 mg i nie prowadząca do jej przekroczenia nie stanowi stanu nietrzeźwości w rozumieniu art. 178a § 1 Kodeksu karnego.

Zobacz także: Wyrok Sądu Najwyższego z 15 listopada 2017 r., sygn. akt: IV KK 293/17

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 618)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)

O autorze

Marcin Bartkiewicz

Zobacz wszystkie posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *