Jazda na rowerze po alkoholu

Jazda na rowerze po alkoholu – jakie konsekwencje?

Wiosna w pełni, a więc w pełni także sezon rowerowy. Korzystna pogoda wręcz zachęca nas do wyboru tejże formy aktywności. Często, przy okazji rowerowych wycieczek, nabieramy ochoty na wypicie przysłowiowego piwka na łonie natury. Czy możemy spodziewać się negatywnych konsekwencji prawnych takiego zachowania?

Jak było kiedyś?

Jeszcze kilka lat temu za jazdę na rowerze pod wpływem można było stracić prawo jazdy, a nawet trafić do więzienia. Wskutek wielu protestów licznych środowisk przepisy zostały złagodzone w 2015 r.

Jak jest teraz?

Wiemy już z poprzednich postów, iż zgodnie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń, że ten, kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

W odniesieniu do innych pojazdów, niż pojazdy mechaniczne (np. rower) zastosowanie znajdą natomiast dwa następne przepisy z art. 87 Kodeksu wykroczeń. Oto one:

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1, podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

Więcej alkoholu – wyższa kara

Podstawową karę za jazdę rowerem po alkoholu będzie stanowić mandat. Wysokość mandatu będzie zależna od okoliczności, czy rowerzysta został przyłapany na jeździe w stanie po spożyciu alkoholu (0,2 – 0,5‰ alkoholu we krwi) czy w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5‰ alkoholu we krwi). W pierwszej sytuacji rowerzyście grozi mandat w przedziale 300-500 zł, w drugim zaś przypadku mandat wynieść może 500 zł, bez taryfy ulgowej.

W sytuacji, kiedy np. nie będziemy chcieli przyjąć mandatu lub spowodujemy zagrożenie bezpieczeństwa  w ruchu drogowym policjant może skierować wniosek o ukaranie do właściwego ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia sądu rejonowego. Sąd następnie może wymierzyć nam karę pomiędzy 5 a 30 dniami aresztu lub grzywnę w przedziale 50-5000 zł – w przypadku, kiedy wykroczenia dopuściliśmy się w stanie nietrzeźwości albo karę od 5 do 14 dni aresztu lub grzywnę w wysokości 20-5000 zł – w sytuacji, gdy czyn został dokonany w stanie po użyciu alkoholu.

Odpowiedź na pytanie: Czy za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu grozi nam utrata prawa jazdy?  uzyskacie w następnym poście.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2013 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1624 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 618)

O autorze

Marcin Bartkiewicz

Zobacz wszystkie posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *